Linkit

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL

Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY

Vantaan opettajien ammattiyhdistys VOAY

 

Lukion opetussuunnitelman perusteet LOPS2021 (pdf)

LOPS2021 tukimateriaalit opettajille

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (pdf)

Vinkkejä etäopetukseen (Reetta Pänkäläisen blogi)

Kieliprofiili (Opetushallituksen ylläpitämä sivusto lukion kieliprofiilista, löytyy myös Facebookista samalla nimellä)

Kielivaranto. Nyt! (Monikielisyys vahvuudeksi-selvityksen seuranta)

Tukimateriaalia 1.-2.-luokkien arviointiin (oppilaiden osaamisen seurantataulukko alkuopetuksen kielten lukuvuosiarvioinnin tekemistä varten. Ensimmäisellä sivulla kootusti arvioitavat oppimisen tavoitteet ja toisella sivulla seurantataulukko, jonka voi kopioida jokaiselle oppilaalle omaksi.)

A1-kielen opetus alkuopetuksessa Helsingin kielihankkeiden blogi ja materiaalit alkuopetukseen

 

Vieritä ylös